Hizmet verilen tesislerdeki varlık güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren OYAK SGS’nin güvenlik anlayışının temelinde; riskleri doğru analiz eden ve bu riskleri yönetebilmek için güvenlik bilgisini, teknolojiyi ve uzman insan kaynağını optimum bir çözümde entegre bir şekilde çalışır hale getiren derin bir güvenlik bakış açısı yer almaktadır. Bu bakış açısıyla; hizmet ve çözümlerin maksimum verim amacıyla bir araya getirildiği, ihtiyaca en uygun teknolojinin uzman insan kaynağı tarafından analiz edildiği “Entegre Güvenlik Konsepti” ortaya çıkmaktadır.

“Entegre Güvenlik Konsepti”nde;  sadece teknolojiyi yerleştirmek değil, teknolojinin güvenlik bilgisine sahip uzman bir ekip tarafından tasarlanması önemlidir.   Esas olan güvenlik bilgimizin teknolojiye kattığı değerdir.

Bu anlayış ve konsept odağında hizmet sağladığımız iş ortaklarımızın memnuniyetleri yükselirken diğer iş ortaklarımızın da benzer bir hizmet alma konusundaki ilgisi giderek artmaktadır.

Entegre Güvenlik Konseptinin süreci; OYAK SGS tarafından geliştirilen Güvenlik Hassasiyet Analizi (GÜVENHAN) çalışması ile başlamaktadır.

GÜVENHAN çalışması sayesinde; risk analizlerine temel teşkil eden güncel bilgiler, faaliyet sahasında yapılan gözlemler ve hizmet verilecek kurum personeli ile görüşmeler neticesinde toplanmakta ve iş devamlılığını etkileyecek riskler ölçeklendirilmektedir.

Stratejik ortaklarımızın güvenlik ihtiyaçları “minimum risk - optimum çözüm” bakış açısıyla belirlenmekte ve ihtiyaca en uygun çözüm ve hizmetlerin bir araya getirildiği “Entegre Güvenlik Konsepti” planı ile sonuçlanmaktadır. Fiziki güvenlik, teknoloji, izleme ve güvenlik danışmanlığı süreçlerini tek çatı altında toplayan “Entegre Güvenlik Konsepti” stratejik ortaklarımızın güvenlik ihtiyaçlarına katma değeri yüksek ve bütünsel bir bakış açısı ile maksimum faydayı sağlamaktadır.

GÜVENLİK

İşletmelerin karşı karşıya kalabilecekleri tehdit ve riskler uzman personel tarafından detaylı bir şekilde yerinde incelenerek, uygulanması gerekli görülen güvenlik sistemleri ve işlemleri risk/zarar/maliyet dengesi de gözetilerek tasarlanmaktadır.

TEKNOLOJİ

Teknoloji ve bilgiyi, hizmetlerine entegre ederek uzman ekibiyle evrensel kalite ve standartlarda müşterilerine değer yaratmaktadır.

İZLEME

İstenmeyen olaylara anında tespit ve müdahale olanağı için sistemlerimizden 7/24 gelen bilgiler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

DANIŞMA

Stratejik ortağı olduğumuz firmaların hassasiyetlerini ve sektörel tecrübelerimizi sentezleyerek hazırladığımız özgün risk analizleri ve entegre güvenlik sisteminin çarklarının birleştirildiği güvenlik yönetim planları oluşturulmaktadır.

ENTEGRE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNİN FAYDALARI
1

Çözüm için hiyerarşik Organizasyonlar sağlanır

2

Düzeltici önleyici faaliyetler ile sürekli iyileştirme gerçekleştirilir

3

Verimlilik ve etkinlikler maksimize edilir

4

Kaynaklar optimize edilir

5

 Maksimum güvenlik sağlanır

6

7/24 sistemlerden gelen bilgi kesintisiz izlenir kayıt altına alınır

7

İç ve dış iletişim koordinasyonu maksimize edilir

8

Çevre politika ve uygulamalarına uygun hareket edilir

9

Eğitim, yetkinlik, farkındalık arttırılır

10

Ortak yapı daha hızlı, daha kolay raporlama sağlanır

11

Şirket içinde geliştirilen ortak bağın entegrasyonunu derinleştirilir

12

Daha az maliyet ile daha iyi işlevselliğe olanak tanır