1
ISPS Kod Eğitimleri

ISPS Kod Uygulama Yönetmeliğinin 4’üncü bölüm 15’inci madde kapsamında (ISPSKod Bölüm B. Madde 18) liman tesisi güvenliğine yönelik talim ve tatbikatlar ISPS Kod’a ve Uygulama yönetmeliğine uygun olarak Ulaştırma ve Al...

2
RSO Hizmetleri Eğitim Programı

Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi,Liman tesisi güvenlik planı,ISPS kod kapsamında personele eğitim talim ve tatbikat yaptırmak,Liman tesisi güvenlik dene...