1
Özel Güvenlik Personeli Hizmetleri

Güvenlik görevlilerimiz 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuattan aldıkları yetkilere dayanarak, hukuki sınırlar içerisinde, öncelikle kritik altyapı ve tesisler olmak üzere diğer alan ve sektörlerde görevlerini yürütmektedir. Özel güvenlik hizmeti ihtiya...

2
Stratejik Tesis ve Kritik Alt Yapı Güvenliği

Kritik altyapılar, toplumsal hayat için refahın temeli, beşeri varlığın devamı için ulusal güvenliğin teminatı ve gelecek kuşaklar için üzerinde yaşayacağı kültürel ve ekonomik mirastır. Bu nedenle kritik altyapıların güvenliği ve devamlılığının sağlan...

3
Güvenlik Hassasiyet Analizi (GÜVENHAN)

Stratejik ortağı olduğumuz firmaların güvenlik alanındaki hassasiyetlerini ve sektörel tecrübelerimizi sentezleyerek hazırladığımız özgün risk analizleri, entegre güvenlik sisteminin çarklarının birleştirildiği güvenlik yönetim planlarını oluşturmaktad...

4
Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

kapsamında, işletmelerin karşı karşıya kalabilecekleri tehdit ve riskler uzman personelimiz tarafından detaylı bir şekilde yerinde incelenerek, uygulanması gerekli görülen güvenlik konsepti risk/zarar/maliyet dengesi de göz...

5
Alarm İzleme Merkezi (AİM)

OYAK SGS Alarm İzleme Merkezi; OYAK Varlık güvenliği öncelikli olmak üzere kendisine bağlı bulunan abonelere ait güvenlik panellerini 7/24 izleyerek istenmeyen olaylara anında tespit ve müdahale olanağı sağlamaktadır. Alarm s...

6
Liman Tesisleri Güvenliği (ISPS / RSO Hizmetleri)

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yetki devri sözleşmesiyle RSO (Tanınmış Güvenlik Kuruluşu) olarak tüm limanlarda ISPS Kod Faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

7
Kıymet Taşıma

Tüm taşıma işlemleri 5188 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, hazırlanan özgün ve detaylı güvenlik planları çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda para ve değerli eşyalar, iş ortaklarımızın belirleyeceği bir noktadan teslim alınarak, uluslararası s...

8
Seyahat Yönetimi

Stratejik ortaklarımızın seyahat planlaması;· seyahat planı yönetimi,· otel güvenliği değerlendirmesi,· tahliye ve acil durum müdahalesini de içinde barındıran birçok bileşen göz önünde bulundurularak, her türlü kaza ve acil m...

9
Kişi Koruma

Koruma sağlanan kişilerin günlük iş ve sosyal yaşamını mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde hareket ederek, gerekli tüm ekipmanlar ile yüksek seviyede güvenlik hizmeti sağlanmaktadır. Güvenlik hizmetinin sağlanacağı kişiler için, karşılıklı görüşmel...