Stratejik ortağı olduğumuz firmaların güvenlik alanındaki hassasiyetlerini ve sektörel tecrübelerimizi sentezleyerek hazırladığımız özgün risk analizleri, entegre güvenlik sisteminin çarklarının birleştirildiği güvenlik yönetim planlarını oluşturmaktadır.

Risk analizlerine temel teşkil eden güncel bilgiler, faaliyet sahasında yapılan gözlemler ve hizmet verilecek kurum personeli ile görüşmeler neticesinde toplanmakta ve iş devamlılığını etkileyecek hassasiyetler tehdit bazında ölçeklendirilmektedir. Risklerin ortadan kaldırılmasında sadece güvenlik çözümleri değil, iş kesintisini ortadan kaldıracak alternatif iyileştirmeler de dikkate alınmaktadır.

4
Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

Güvenlik Danışmanlık Hizmeti kapsamında, işletmelerin karşı karşıya kalabilecekleri tehdit ve riskler uzman personelimiz tarafından detaylı bir şekilde yerinde incelenerek, uygulanması gerekli görülen güvenlik konsepti risk/zarar/maliyet dengesi de göz...

5
Alarm İzleme Merkezi (AİM)

OYAK SGS Alarm İzleme Merkezi; OYAK Varlık güvenliği öncelikli olmak üzere kendisine bağlı bulunan abonelere ait güvenlik panellerini 7/24 izleyerek istenmeyen olaylara anında tespit ve müdahale olanağı sağlamaktadır. Alarm s...