Tüm taşıma işlemleri 5188 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, hazırlanan özgün ve detaylı güvenlik planları çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda para ve değerli eşyalar, iş ortaklarımızın belirleyeceği bir noktadan teslim alınarak, uluslararası standartlarda güvenlik önlemleri ve prosedürleri uygulayarak zırhlı araçlar ve silahlı güvenlik personelleri ile taşımaları gerçekleştirmekte ve müşterilerinin yüksek taşıma risklerini en aza indirerek işlerinin sürekliliğini sağlamakta, istenilen zamanda varış noktasına güvenle ulaştırılmaktadır. Gerekli görüldüğünde, zırhlı taşıma araçlarına, ayrıca koruma aracı desteği verilmektedir. Nakledilecek değerli eşyalar, tüm riskleri kapsayacak şekilde en geniş anlamda sigorta kapsamına alınmaktadır.

8
Seyahat Yönetimi

Stratejik ortaklarımızın seyahat planlaması;· seyahat planı yönetimi,· otel güvenliği değerlendirmesi,· tahliye ve acil durum müdahalesini de içinde barındıran birçok bileşen göz önünde bulundurularak, her türlü kaza ve acil m...

9
Kişi Koruma

Koruma sağlanan kişilerin günlük iş ve sosyal yaşamını mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde hareket ederek, gerekli tüm ekipmanlar ile yüksek seviyede güvenlik hizmeti sağlanmaktadır. Güvenlik hizmetinin sağlanacağı kişiler için, karşılıklı görüşmel...