OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. , Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan yetki devri sözleşmesiyle RSO (Tanınmış Güvenlik Kuruluşu) olarak tüm limanlarda ISPS Kod Faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Faaliyetlerimiz;

  • Liman tesisi güvenlik değerlendirmesinin hazırlanması,

  • Liman tesisi güvenlik planının hazırlanması,

  • Liman tesisi uygunluk beyanının alınması,

  • Liman tesisi güvenlik planında revizyon yapılması,

  • Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi ve liman tesis güvenlik planına dair gizlilik ilkesinin yerine getirilmesi,

  • ISPS Kod'a uygun olarak hazırlanmış ve idarece onaylanmış liman tesisi güvenlik planlarının uygulanmasına yönelik olarak ISPS Kod kapsamındaki talimler ve eğitimlerin verilmesi, tatbikatların icra ettirilmesi,

  • Liman tesisinde iç denetim (tetkik) yapılması,

  • ISPS kod kapsamında idare tarafından yapılacak denetimlere iştirak edilmesi,

  • ISPS kod danışmanlık hizmetleri verilmesi.

OYAK Güvenlik;

· Deniz yoluyla oluşabilecek güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası yolculuk yapan gemi ve liman tesislerine güvenlik sağlamak amacıyla, (ISPS) kodu kapsamında, “Özel Kurs Açma ve Öğretimi Başlama İzin Belgesi” ne sahip,

· Su üstünden gelecek muhtemel tehditlere karşı “Gemilerin Gemiadamı ile Donatılmasına İlişkin Yönerge” ile “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde” belirtilen kriterlere uygun Özel Güvenlik Görevlileri ile deniz devriye hizmeti yürüten,

· Ayrıca sualtı tehditlerine karşı da “Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde” belirtilen kriterlere sahip olan Özel Güvenlik Görevlileri ile seviye artışlarında sualtı aramaları yapabilen Türkiye’deki tek RSO’dur.

7
Kıymet Taşıma

Tüm taşıma işlemleri 5188 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, hazırlanan özgün ve detaylı güvenlik planları çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda para ve değerli eşyalar, iş ortaklarımızın belirleyeceği bir noktadan teslim alınarak, uluslararası s...

8
Seyahat Yönetimi

Stratejik ortaklarımızın seyahat planlaması;· seyahat planı yönetimi,· otel güvenliği değerlendirmesi,· tahliye ve acil durum müdahalesini de içinde barındıran birçok bileşen göz önünde bulundurularak, her türlü kaza ve acil m...