Güvenlik görevlilerimiz 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuattan aldıkları yetkilere dayanarak, hukuki sınırlar içerisinde, öncelikle kritik altyapı ve tesisler olmak üzere diğer alan ve sektörlerde görevlerini yürütmektedir. Özel güvenlik hizmeti ihtiyaçları, OYAK SGS tarafından geliştirilen Devriye Kontrol Sistemi ile anlık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.           

Ayrıca müşterilerimiz tarafından istenilen zamanlarda yapılabilen uzaktan görev atamaları ve denetimler aracılığı ile verilen hizmetlerin sürekli olarak denetime açık olması sağlanmaktadır.

2
Stratejik Tesis ve Kritik Alt Yapı Güvenliği

Kritik altyapılar, toplumsal hayat için refahın temeli, beşeri varlığın devamı için ulusal güvenliğin teminatı ve gelecek kuşaklar için üzerinde yaşayacağı kültürel ve ekonomik mirastır. Bu nedenle kritik altyapıların güvenliği ve devamlılığının sağlan...

3
Güvenlik Hassasiyet Analizi (GÜVENHAN)

Stratejik ortağı olduğumuz firmaların güvenlik alanındaki hassasiyetlerini ve sektörel tecrübelerimizi sentezleyerek hazırladığımız özgün risk analizleri, entegre güvenlik sisteminin çarklarının birleştirildiği güvenlik yönetim planlarını oluşturmaktad...