RSO Hizmetleri Eğitim Programı

  1. Liman tesisi güvenlik değerlendirmesi,

  2. Liman tesisi güvenlik planı,

  3. ISPS kod kapsamında personele eğitim talim ve tatbikat yaptırmak,

  4. Liman tesisi güvenlik denetimi.

ISPS Kod Eğitimleri

ISPS Kod Uygulama Yönetmeliğinin 14’üncü madde 1'inci bendi kapsamındaki eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun onayladığı "Liman tesisi güvenlik sorumlusu yetiştirme kursu", "Şirket güvenlik sorumlusu yetiştirme kursu" ve "Gemi güvenlik zabiti yetiştirme kursu" programlarına uygun olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bilgi, kontrol ve denetiminde yürütülmektedir.