Stratejik ortaklarımızın seyahat planlaması;

· seyahat planı yönetimi,

· otel güvenliği değerlendirmesi,

· tahliye ve acil durum müdahalesini de içinde barındıran birçok bileşen göz önünde bulundurularak, her türlü kaza ve acil müdahale senaryolarına hazırlıklı olarak gerçekleştirilmektedir.

Seyahat güvenliğinde; seyahat risk analizi ve değerlendirmesi, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale, yol güzergâhı keşfi ve trafik analizi, genel kollukla işbirliği ve konvoy yönetimi gibi konularla çözüm ortaklarına hizmet sunulmaktadır.

9
Kişi Koruma

Koruma sağlanan kişilerin günlük iş ve sosyal yaşamını mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde hareket ederek, gerekli tüm ekipmanlar ile yüksek seviyede güvenlik hizmeti sağlanmaktadır. Güvenlik hizmetinin sağlanacağı kişiler için, karşılıklı görüşmel...