Kritik altyapılar, toplumsal hayat için refahın temeli, beşeri varlığın devamı için ulusal güvenliğin teminatı ve gelecek kuşaklar için üzerinde yaşayacağı kültürel ve ekonomik mirastır. Bu nedenle kritik altyapıların güvenliği ve devamlılığının sağlanması için bütünsel bir bakış açısı OYAK SGS tarafından gereklilik değil zorunluluk olarak görülmektedir.

Kritik tesisler için hazırlanan alt yapı güvenliğinde varılmak istenen amaç herhangi bir saldırı girişiminin erken algılanması, hareket halindeki canlı cansız varlıkların otomatik olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması, oluşabilecek güvenlik ihlalinde uygulanacak önleme ve durdurma prosedürleri, yaşanacak zarar ve kayıpların minimuma indirilmesidir.

3
Güvenlik Hassasiyet Analizi (GÜVENHAN)

Stratejik ortağı olduğumuz firmaların güvenlik alanındaki hassasiyetlerini ve sektörel tecrübelerimizi sentezleyerek hazırladığımız özgün risk analizleri, entegre güvenlik sisteminin çarklarının birleştirildiği güvenlik yönetim planlarını oluşturmaktad...

4
Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

Güvenlik Danışmanlık Hizmeti kapsamında, işletmelerin karşı karşıya kalabilecekleri tehdit ve riskler uzman personelimiz tarafından detaylı bir şekilde yerinde incelenerek, uygulanması gerekli görülen güvenlik konsepti risk/zarar/maliyet dengesi de göz...